GİZLİLİK POLİTİKASI

Bundan böyle "şirket", "biz" olarak anılacak LWM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, https://www.lenarwealth.com/ sitesini ziyaret edenlerden toplanan veya alınan Kişisel Verileri saklamayı taahhüt eder.

Şirket adresi:
MALTEPE MAHALLESİ ESKİ ÇİRPİCİ YOLU, 8
PARIMA OFİS BİNASI, OFİS NO: 125
ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
E-posta: Consult@lenarwealth.comBundan böyle "Politika" olarak anılacak olan bu Gizlilik Politikasında, kişisel verilerinizin, yani kimliği belirli bir gerçek kişi olarak sizinle ilgili her türlü bilginin, hakkınızda alabileceğimiz "Kişisel veriler"in nasıl toplandığını, kullanıldığını, saklandığını, ifşa edilir ve silinir (tüm bu işlemlere "işleme" denir).

Bu Politika, yalnızca Web Sitemizi kullandığınızda işlediğimiz bilgiler için geçerlidir. Bu, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin faaliyetleri veya yönetmediğimiz çalışanlar için geçerli değildir. Bilgilerin tarafımızca bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, lütfen bize herhangi bir Kişisel Veri vermeyin.

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz ve bu Politikada haklarınızı etkileyen değişiklikleri web sitemizde yayınlayarak size bildiririz. Değişiklikler, Politikalar sayfasında yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir.

Genel Hükümler

1. Şirket, Veri Koruma Yasası 2018 (DPA) ve diğer ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bilgi toplayabilir, saklayabilir ve kullanabilir.

DPA'nın amaçları doğrultusunda, hakkınızda işlediğimiz tüm kişisel bilgilerin veri denetleyicisi biziz.2. Hangi Kişisel Veriler ve neden toplanır?

Web Sitesine yaptığınız her ziyaretle ilgili olarak, şirket aşağıdaki Kişisel Verileri otomatik olarak toplayacaktır:

– Bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu dahil olmak üzere teknik bilgiler;– Web Sitesine/Web Sitelerine/Web Sitelerine/Web Sitelerinden tam Tekdüzen Kaynak Bulucuları (URL) tıklaması dahil olmak üzere Web Sitesini ziyaretinizle ilgili bilgiler (tarih ve saat dahil); incelediğiniz veya aradığınız ürünler; yükleme hataları, Web Sitesine yapılan ziyaretlerin süresi ve sayfayı görüntülemek için kullanılan yöntemler.

Bu bilgileri Web Sitemizi geliştirmek, idari amaçlarımızı yerine getirmek, ticari çıkarlarımızı korumak, pazar araştırması, analiz, test ve izleme için topluyoruz.Daha fazla bilgi için lütfen Cerez Politikamıza bakın.


Geri bildirimi bitirirseniz, şirket telefon numaranızı ve e-postanızı alırsınız. Bu Kişisel Verileri, sizinle iletişim kurmak ve iletişim kurmak ve kendi dahili kayıt tutma gereksinimlerimiz için topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin yukarıdaki amaçlardan herhangi biri için kullanılmasına itiraz ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Kişisel Verilerinizi Şirkete sağlama kararınız genellikle gönüllü olmakla birlikte, belirli bilgileri sağlamazsanız Şirket bu Politikada belirtilen amaçlardan bazılarını yerine getiremeyebilir. Örneğin, telefon numaranızı bilmeden sizinle iletişim kuramayız.

Diğer Kişisel Veri türlerini yalnızca istisnai durumlarda toplayabiliriz. Sizinle ilgili ek Kişisel Veri türlerini işlememiz gerekirse, Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilmenizi ve bunun için geçerli bir yasal dayanağın (onayınız gibi) olmasını sağlayacağız.

3. Kişisel Verilerin kullanımının yasal dayanağı nedir?

– Meşru menfaatler: Gerektiğinde kendi meşru menfaatlerimizi gözetiriz, özellikle:

Sizinle iletişim kurmak için; Web Sitemizin izlenmesine, iyileştirilmesine, yönetilmesine ve korunmasına yardımcı olmak için;

reklamın etkinliğini ölçmek veya anlamak.

– Onay: Aşağıdakilere bağlı olarak, şirket sizinle iletişime geçecek ve ücretsiz bir danışmanlık yapacak, sorularınızı cevaplayacaktır. Bu, yalnızca bize onay verdiyseniz gerçekleşecektir.4. Kişisel Bilgilerinizi nasıl güvende tutarız?

Kişisel Bilgilerinizi güvende tutmanın önemini anlıyoruz. Şirket, Kişisel Verilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlamak ve ayrıca Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık, yetkisiz erişim, kötüye kullanım, ellerinde bulunan Kişisel Verileri korumak için bu tür şirketler tarafından genel olarak kabul edilen değişiklikler veya silmeler. Örneğin, BT sistemlerimiz güvenlik duvarları, düzenli yazılım güncellemeleri ve anti-virüs koruması ile korunmaktadır. Bir veri ihlalinin farkına varırsak, derhal Bilgi Komiserliği Ofisine haber vereceğiz. İhlalin ciddi olduğuna inanırsak da sizi bilgilendirebiliriz.

5. Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Veri koruma yasalarına uygun olarak, Kişisel Verilerinizi sizi tanımlayan bir biçimde, onları toplama amacımızı yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre tutamayız. Herhangi bir yasal, muhasebe veya raporlama gerekliliğini karşılamak dahil.

Telefon numaranızı bir (1) yıl süreyle saklarız.

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle elimizde tutacağımızı belirlemek için, Kişisel Verilerinizi neden saklamaya devam etmemiz gerektiğini, Kişisel Verilerinize erişmeden aynı sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızı ve bir veri ihlali meydana gelirse potansiyel tehlikenin ne olduğunu değerlendiriyoruz. Kişisel Verilerinizi etkileyecektir.Teknik bilgiler ve Web Sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerle ilgili olarak, bu verileri anonimleştiririz, bu da artık sizinle ilişkili olmadığı anlamına gelir. Bunu, size sunduğumuz Web Sitesini geliştirmek için istatistiksel veya araştırma amaçlarıyla yapıyoruz. Anonim verileri size herhangi bir bildirimde bulunmadan süresiz olarak kullanabiliriz.

6. Kişisel Verileriniz kimlerle paylaşılacak?

Kişisel Verilerinizi başkalarıyla paylaşabiliriz:

– Size veya sizin adınıza hareket edenlere;

– Bu Politikada açıklanan amaçlar için ve her zaman bu Politikanın şartlarına uygun olarak ortak kontrol altında olan grubumuzun şirketlerine veya diğer kuruluşlarına;– Yasalar gereği bu bilgileri ifşa etmemiz gerektiğine inandığımız herhangi bir üçüncü taraf; Ve

– Yasal iddialara karşı savunma yapmak da dahil olmak üzere, haklarımızı veya üçüncü tarafların haklarını veya güvenliğini korumak için herhangi bir üçüncü tarafa.

Bu paylaşım, yukarıda belirtilen amaçlarla veya tabi olduğumuz belirli yasal yükümlülüklere uymak için olacaktır.

Şirket, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ve daha düşük düzeyde kişisel bilgi koruması sağladığı düşünülen ülkelere aktarılan Kişisel Verileri korumak için uygun önlemleri kullanır.7. Uluslararası veri aktarımı

Bilgilerinizi öncelikle Avrupa Ekonomik Alanı içinde saklarız. Ancak bazı özellikler ve gereksinimler, bilgilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılmasını içerebilir. Tüm bu üçüncü kişileri yukarıda "Kişisel verileriniz kimlerle paylaşılacak?" bölümünde açıkladık. Bu tür üçüncü taraflar, Amerika Birleşik Devletleri gibi (AB) 2016/679 sayılı Tüzük anlamında yeterli düzeyde koruma sağlayan bir ülkede yerleşik değilse, veri aktarımı ABD tarafından kabul edilen standart veri koruma hükümleri kapsamında olacaktır. Avrupa Komisyonu veya Gizlilik Kalkanı Çerçevesi gibi diğer uygun güvenceler.

8. Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınız

Veri koruma yasası kapsamında sahip olduğunuz temel hakları burada özetledik. Bazı haklar karmaşıktır, veri işlemenin yasal dayanağına bağlı olarak kısıtlamalar içerebilir ve özetlerimizde tüm ayrıntılara yer verilmemiştir. Örneğin, bizden bir mülk satın aldıysanız, akdettiğiniz sözleşme için gerekli olacağından, tüm bilgilerinizin silinmesini talep edemeyebilirsiniz. Bunun yasal dayanağını size her zaman bildireceğiz. Buna göre, bu hakların tam açıklaması için ilgili kanunları ve düzenleyici yönergeleri okumalısınız.

Veri koruma yasası kapsamındaki temel haklarınız şunlardır:

- erişim hakkı;Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediğimizi ve nerede yaptığımızı, onlara erişip erişmediğimizi onaylama hakkına sahipsiniz. Başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilememek kaydıyla Kişisel Verilerinizin bir kopyasını size sağlayacağız. İlk kopya ücretsiz olarak sağlanacaktır, ancak makul bir ücret karşılığında ek kopyalar sağlanabilir. Müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek Kişisel Verilerinizi talep edebilirsiniz.– hataları düzeltme hakkı;


Hakkınızdaki yanlış Kişisel Verileri düzeltme ve işleme amaçları dikkate alınarak, hakkınızdaki eksik Kişisel Verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.

– bilgileri silme hakkı;

Kişisel Verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilerin saklanması ve silinmesine ilişkin politikamızı yukarıda Bölüm 5'te açıkladık.– veri işlemeye itiraz etme hakkı;

Kişisel Verilerinizi işlememize, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz, ancak yalnızca işlemenin yasal dayanağının işlemenin aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde: kamu yararı veya bize verilen herhangi bir resmi yetkinin kullanılması; veya bizim veya üçüncü bir tarafın izlediği meşru çıkarların amaçları için.Böyle bir itirazda bulunursanız, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması veya savunulması için olmadığı sürece Kişisel Verilerin işlenmesini durduracağız.

– veri taşınabilirliği hakkı;

Kişisel Verilerinizi işlememizin yasal dayanağının onay olması ve söz konusu işlemenin otomatik yollarla gerçekleştirilmesi durumunda, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta bizden alma hakkına sahipsiniz. Ancak bu hak, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyebilecek hallerde uygulanmaz.– bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;

Kişisel Verilerinizi işlememizin veri koruma yasalarını ihlal ettiğine inanıyorsanız, veri korumadan sorumlu denetim makamına yasal olarak şikayette bulunma hakkınız vardır. Bunu her zamanki ikamet yerinizde, iş yerinizde veya iddia edilen ihlalin iş yerinde yapabilirsiniz.– onayınızı geri çekme hakkı;

Kişisel Verilerinizi işlememizin yasal dayanağının izin olması durumunda, bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Onayın geri alınması, Kişisel Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğunu, işleme izni geri çekilene kadar etkilemeyecektir. Kişisel Verilerinizle ilgili tüm haklarınızı müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek kullanabilirsiniz.9. Bilgi Komiserliği Ofisine Şikayette Bulunma Hakkınız

Talebinizi gerektiği gibi işlemediğimize inanıyorsanız, Bilgi Komisyonu Ofisine (ICO) şikayette bulunma hakkınız vardır. Ancak, herhangi bir şikayette bulunmadan önce bizimle iletişime geçmenizi öneririz ve olası tüm soru ve endişelerinizi çözmek için elimizden geleni yapacağız. ICO ile nasıl iletişime geçileceği hakkında bilgi için lütfen www.ico.org.uk adresindeki web sitesini ziyaret edin.10. Politika Güncellemeleri


Bu Politika, tamamen şirketin takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin revize edilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve/veya eklemeler yapılabilir. Topladığımız Kişisel Bilgileri korumaya nasıl yardımcı olduğumuz hakkında bilgi sahibi olmak için herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Her ziyaretçi, bu Politikayı periyodik olarak gözden geçirmekten ve değişiklikleri gözden geçirmekten kişisel olarak sorumlu olduğunu kabul etmeli ve kabul etmelidir.

Web Sitemizi kullanarak, bu Politikayı kabul ettiğinizi otomatik olarak belirtmiş olursunuz. Bu Politikayı kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi kullanmamanızı şart koşuyoruz.

11. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa, hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri güncellemek veya bahsedilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Şu adrese bir e-posta gönderin: Consult@lenarwealth.com

Bize yazın: MALTEPE MAHALLESİ ESKİ ÇİRPİCİ YOLU, SK. PARIMA BLOK NO: 8 OFİS NO: 125, ZEYTİNBURNU/İSTANBUL